Wernisaż wystawy "Oblicze ikony"

infografika
3 czerwca, godzina 16:00
wstęp bezpłatny
 
Wernisaż uświetni koncert zespołu Trinus Ensemble, w składzie:
  • Adrianna Bujak-Cyran – sopran
  • Liliana Pociecha – sopran
  • Anita Pyrek-Nąckiewicz – alt
  • Aleksandra Kauf-Tyrała – suka biłgorajska, fidel płocka
Artyści wykonają program pt: W drodze. Pieśni średniowiecznych pielgrzymów.
W programie: utwory średniowieczne ze zbiorów El Libre Vermell, Codex Montpellier, Laudario di Cortona

Zapraszamy serdecznie na pielgrzymkę muzyczną po trzech sanktuariach europejskich, ulokowanych w basenie Morza Śródziemnego. Wyruszamy z góry Monserrat w Katalonii. Otworzymy tam niezwykły skarbiec – tzw. Czerwoną Księgę (El Libre Vermell), zawierającą oryginalne czternastowieczne pieśni pielgrzymów idących do Czarnej Madonny, znajdującej się w benedyktyńskim klasztorze. Pieśni te były w swoim czasie tak popularne, że postanowiono zapisać je dla potomności.

Kolejnym przystankiem będzie francuskie miasteczko Montpellier, od którego bierze nazwę unikatowa kolekcja muzyczna: kodeks z największą ilością utworów w tzw. stylu Ars Antiqua (ok.330). Usłyszycie Państwo typowe dla tego okresu (przełom XIII i XIV w.) trzygłosowe motety wykonywane wokalno–instrumentalnie.
Na koniec dochodzimy zaś do Italii, skąd pochodzą żywe i taneczne laudy, czyli jednogłosowe pieśni religijne, śpiewane już w języku narodowym (a nie po łacinie), związane z ruchem franciszkańskim, a zapisane w księdze Laudario di Cortona.

Trzy głosy żeńskie wzbogacone głębokim brzmieniem instrumentów etnicznych, pozwolą Państwu wczuć się w świat średniowiecznych pielgrzymów. I, jak pisał Piotr Orawski, “nam pozwala to poznać te dawne średniowieczne pieśni w ich autentycznej i niezmienionej przez setki lat formie, a także po raz kolejny zburzyć jednostronny stereotyp tych odległych czasów, który wieki średnie postrzegał wy-łącznie jako czas ascezy, powagi, surowości i modlitwy. Okazuje się, że ludzie tamtej epoki potrafili wielbić Boga z radością w sercu i pieśnią na ustach, tańcząc na kościelnym dziedzińcu”.