Logo - Dwór w Stryszowie

Regulaminy

REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW ORAZ POBYTU NA TERENIE DWORU W STRYSZOWIE

Dwór w Stryszowie jest oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki, instytucji kultury, której celem jest m.in. zachowanie substancji zabytkowej należących do niego obiektów jako najwyższej rangi pomnika historii, tradycji kulturowej oraz religijnej narodu polskiego i podlega szczególnej ochronie.

Niniejszy Regulamin jest wydany przez Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki (dalej „ZKnW”) w ramach jego kompetencji jako zarządcy terenu Dworu w Stryszowie (dalej „Dwór”)  i dotyczy wszystkich osób obecnych na terenie dworu, bez względu na cel ich pobytu. Wejście na teren dworu w Stryszowie  oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zwiedzanie wystawy stałej i czasowej prezentowanych na terenie Dworu odbywa się na zasadach i w godzinach ustalonych przez Dyrektora ZKnW.
Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania wystaw prezentowanych na terenie Dworu, wydarzeń specjalnych, oferty przewodnickiej i edukacyjnej oraz godzin otwarcia i cen biletów prezentowane są na stronie internetowej oraz kasie biletowej.
Zwiedzanie odbywa się na podstawie ważnych biletów.
Dokumenty uprawniające do zakupu biletów ze zniżką należy okazać przed jego zakupem, a w przypadku biletów zakupionych on-line przed wejściem na wystawę.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się na stronie internetowej ZKnW:  https://wawel.krakow.pl/rodo 

II. ZASADY ZWIEDZANIA

Teren Dworu w Stryszowie jest udostępniany odwiedzającym od wtorku do piątku od 9:00 do 16:00 i od soboty do niedzieli od 9:00 do 17:00
W wyznaczony dzień tygodnia można zwiedzić wskazane wystawy nieodpłatnie.
Ostatnie wejście na wystawę odbywa się 30 minut przed jej zamknięciem.
Dwór nie ponosi odpowiedzialności za wrażliwe lub wartościowe przedmioty pozostawiane na terenie Dworu.
Wystawy należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania.
Ze względów konserwatorskich obowiązują ograniczenia dotyczące:
a) liczby osób jednocześnie przebywających na terenie wystawy,
b) liczebności grup zwiedzających.
Na terenie Dworu należy się stosować do uwag i poleceń obsługi Dworu.
Na wystawach stałej i czasowej Dworu w Stryszowie zwiedzający mają prawo wykonywania fotografii i filmów amatorskich, pamiątkowych –bez użycia lamp błyskowych, statywów oraz tzw. selfie-sticków.
Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
Zwiedzający wystawy obowiązują zakazy zawarte w Regulaminie Dworu w Stryszowie, a ponadto, na wystawach zabrania się:
 • wnoszenia broni, przedmiotów i środków, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu,
 • spożywania napojów alkoholowych,
 • zwiedzania po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innego podobnie działającego środka,
 • palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
 • jedzenia i picia,
 • zakłócania porządku, hałaśliwego zachowania się, jeżdżenia na hulajnogach, wrotkach, deskorolkach, gry na instrumentach muzycznych oraz używania własnych odbiorników radiowych, magnetofonów itp.
 • ślizgania się po posadzkach,
 • rozmawiania przez telefon komórkowy,
 • dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
 • wchodzenia na dywany i siadania na meblach,
 • wprowadzania zwierząt.
Zezwolenia Dyrektora ZKnW wymaga na terenie Dworu:
 1. prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług),
 2. wykonywania filmów i fotografii przedstawiających architekturę dworu w celach komercyjnych,
 3. organizowania zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych, prezentacji transparentów, symboli i emblematów z wyjątkiem polskich narodowych i religijnych,
 4. dwjazd pojazdów, z wyłączeniem rowerów, rowerków i wózków dziecięcych oraz wózków inwalidzkich
 5. używanie bezzałogowych platform mobilnych (latających i jeżdżących).

III. SZCZEGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO


W przypadku zagrożenia epidemiologicznego mogą zostać wprowadzone stosowne środki zabezpieczające.