Logo - Dwór w Stryszowie

Klasy VI

Obrazki z Powstania Styczniowego

czas trwania: 45–60 min
 
Powstanie styczniowe, rozpoczęte 22 stycznia 1863 roku, było największym i najdłuższym polskim zrywem niepodległościowym w XIX wieku. Przemierzając kolejne sale stryszowskiego dworu, pochylimy się nad najważniejszymi aspektami wydarzeń z lat 1863–1864. Zwrócimy uwagę na główne przyczyny i skutki powstania, charakter walk oraz czołowe postaci z nim związane. Naszym przewodnikiem po historii powstania styczniowego będzie malarz Artur Grottger, który jako artysta walczył o niepodległość Polski za pomocą sztuki.

Szlachecka codzienność – opowieść o Dworze w Stryszowie i jego mieszkańcach

czas trwania: 45 min. i 30 min. warsztaty
podstawa programowa historia: klasa VI (IX.6; XIV. 2)
 
Dwór szlachecki jest nieodzownym elementem polskiego krajobrazu. Przez wieki tętniło w nim, tylko z pozoru, zwyczajne życie wielu rodzin szlacheckich. W trakcie zajęć wspólnie zastanowimy się, jakie były uroki i niedogodności życia mieszkańców stryszowskiego dworu. Wędrując przez kolejne sale, poznamy jego dzieje, a zwłaszcza historię XIX-wiecznych właścicieli – Gorczyńskich i Łubieńskich, których drzewo genealogiczne zbudujemy w trakcie warsztatów.

Warsztat: Wykonanie drzewa genealogicznego rodziny Gorczyńskich i Łubieńskich na podstawie źródeł historycznych: tablic epitafijnych, nagrobnych, nekrologów, wspomnień pośmiertnych drukowanych w gazetach, dokumentów stryszowskiej kancelarii parafialnej.

Wieś pańszczyźniana – dzieje folwarków i chłopów w epoce nowożytnej

czas trwania: 60 min
podstawa programowa historia: klasa VI: (IX.6)
 
Podstawową formą organizacji społeczno-gospodarczej wsi polskiej w epoce nowożytnej były folwarki. Poznając dzieje Stryszowa i pobliskich miejscowości, dowiemy się, jak funkcjonowały gospodarstwa szlacheckie oraz jakie były stosunki między ich właścicielami a chłopami pańszczyźnianymi. Postaramy się stworzyć obraz mieszkańców Stryszowa w XVI wieku, a także panoramę nowożytnej wsi, w której nieodzownymi elementami były: dwór, kościół, młyn i karczma.