Logo - Dwór w Stryszowie

Klasy VII

Obrazki z Powstania Styczniowego

czas trwania: 45–60 min
 
Powstanie styczniowe, rozpoczęte 22 stycznia 1863 roku, było największym i najdłuższym polskim zrywem niepodległościowym w XIX wieku. Przemierzając kolejne sale stryszowskiego dworu, pochylimy się nad najważniejszymi aspektami wydarzeń z lat 1863–1864. Zwrócimy uwagę na główne przyczyny i skutki powstania, charakter walk oraz czołowe postaci z nim związane. Naszym przewodnikiem po historii powstania styczniowego będzie malarz Artur Grottger, który jako artysta walczył o niepodległość Polski za pomocą sztuki.

Szlachecka codzienność – opowieść o Dworze w Stryszowie i jego mieszkańcach

czas trwania: 45 min. i 30 min. warsztaty
podstawa programowa historia: klasa VI (IX.6; XIV. 2)
 
Dwór szlachecki jest nieodzownym elementem polskiego krajobrazu. Przez wieki tętniło w nim, tylko z pozoru, zwyczajne życie wielu rodzin szlacheckich. W trakcie zajęć wspólnie zastanowimy się, jakie były uroki i niedogodności życia mieszkańców stryszowskiego dworu. Wędrując przez kolejne sale, poznamy jego dzieje, a zwłaszcza historię XIX-wiecznych właścicieli – Gorczyńskich i Łubieńskich, których drzewo genealogiczne zbudujemy w trakcie warsztatów.
Warsztat: Wykonanie drzewa genealogicznego rodziny Gorczyńskich i Łubieńskich na podstawie źródeł historycznych: tablic epitafijnych, nagrobnych, nekrologów, wspomnień pośmiertnych drukowanych w gazetach, dokumentów stryszowskiej kancelarii parafialnej.

Fundatorzy i dobroczyńcy – społeczna działalność Gorczyńskich i Łubieńskich

czas trwania: 60 min
podstawa programowa  historia: klasa VII (XXIV:1,2)
 
Wiek XIX oraz pierwsze dekady kolejnego stulecia to w dziejach Stryszowa okres znacznego rozwoju, do którego przyczynili się jego właściciele. Dzięki staraniom Juliana Gorczyńskiego (1797–1874) rozbudowano miejscowy kościół oraz budynki gospodarcze przy dworze. W czasach Franciszka Łubieńskiego (1859–1915) wieś otrzymała linię kolejową i szkołę powszechną, a chłopi rozpoczęli organizację Kółka Rolniczego i straży pożarnej. Poznając siedzibę stryszowskich dziedziców, skupimy się na ich prospołecznej działalności oraz stosunku do władz austriackich.