Oferta edukacyjna

Ofertę lekcji muzealnych w Dworze w Stryszowie kierujemy do szkół podstawowych. Tematyka zajęć wpisuje się podstawę programową nauczania historii.
Uczeń poznaje historie i tradycję swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
opłaty za lekcje muzealne:
  • poniżej 15 osób: cena biletu za całą lekcję 80 zł
  • od 15 osób: 5 zł od osoby
lekcja muzealna z warsztatami:
  • poniżej 15 osób: cena biletu za całą lekcję 120 zł
  • od 15 osób: 8 zł od osoby

Klasy IV

Wybierz

Klasy V

Wybierz

Klasy VI

Wybierz

Klasy VII

Wybierz

Klasy VIII

Wybierz