Logo - Dwór w Stryszowie

Oferta edukacyjna

Ofertę lekcji muzealnych w Dworze w Stryszowie kierujemy do szkół podstawowych. Tematyka zajęć wpisuje się podstawę programową nauczania historii.
Uczeń poznaje historie i tradycję swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
Od 23 kwietnia 2024 r. do odwołania lekcje muzealne są bezpłatne

Klasy IV

Wybierz

Klasy V

Wybierz

Klasy VI

Wybierz

Klasy VII

Wybierz

Klasy VIII

Wybierz