Logo - Dwór w Stryszowie

Sakrum w świecie. Zagadnienia z obszarów chrześcijańskiej symboliki sakralnej

Wykład
ikona przedstawiająca Chrystusa z księgą w lewej ręce
wykład O. dr Lucjana Bartkowiaka CR
O. dr Lucjan Bartkowiak CR – w 2021 r. bronił doktorat: "Piękno nośnikiem teologii. Estetyka przestrzeni eklezjalnej w mozaikach kościoła". W latach 2013-2014 w ramach Atelier Teologicznego im kard. Tomáša Špidlíka odbył specjalizację z zakresu teologii wschodniej na Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie, następnie przez kilka lat posługiwał w kościołach Bułgarii i jednocześnie pracował we wnętrzach sakralnych przy tworzeniu mozaik.
  • wstęp wolny