Edukacja

Ofertę lekcji muzealnych w Dworze w Stryszowie kierujemy do szkół podstawowych. Tematyka zajęć wpisuje się podstawę programową nauczania historii.

Uczeń poznaje historie i tradycję swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.

ornament

Obrazki z powstania styczniowego

klasy IV–VIII
czas trwania: 4560 min.

Powstanie styczniowe, rozpoczęte 22 stycznia 1863 roku, było największym i najdłuższym polskim zrywem niepodległościowym w XIX wieku. Przemierzając kolejne sale stryszowskiego dworu, pochylimy się nad najważniejszymi aspektami wydarzeń z lat 1863–1864. Zwrócimy uwagę na główne przyczyny i skutki powstania, charakter walk oraz czołowe postaci z nim związane. Naszym przewodnikiem po historii powstania styczniowego będzie malarz Artur Grottger, który jako artysta walczył o niepodległość Polski za pomocą sztuki.

ornament

Szlachecka codzienność – opowieść o dworze w Stryszowie i jego mieszkańcach

klasy IV–V
czas trwania: 45 min.
podstawa programowa historia: klasa IV (I.1,2; III.2)

Dwór szlachecki jest nieodzownym elementem polskiego krajobrazu. Przez wieki tętniło w nim, tylko z pozoru, zwyczajne życie wielu rodzin szlacheckich. W trakcie zajęć wspólnie zastanowimy się, jakie były uroki i niedogodności życia mieszkańców stryszowskiego dworu, poznamy jego historię oraz sylwetki wybranych właścicieli.

klasy VI–VIII
czas trwania: 45 min. i 30 min. warsztaty
podstawa programowa historia: klasa VI (IX.6; XIV. 2)

Dwór szlachecki jest nieodzownym elementem polskiego krajobrazu. Przez wieki tętniło w nim, tylko z pozoru, zwyczajne życie wielu rodzin szlacheckich. W trakcie zajęć wspólnie zastanowimy się, jakie były uroki i niedogodności życia mieszkańców stryszowskiego dworu. Wędrując przez kolejne sale, poznamy jego dzieje, a zwłaszcza historię XIX-wiecznych właścicieli – Gorczyńskich i Łubieńskich, których drzewo genealogiczne zbudujemy w trakcie warsztatów.

Warsztat: Wykonanie drzewa genealogicznego rodziny Gorczyńskich i Łubieńskich na podstawie źródeł historycznych: tablic epitafijnych, nagrobnych, nekrologów, wspomnień pośmiertnych drukowanych w gazetach, dokumentów stryszowskiej kancelarii parafialnej.

ornament

Wieś pańszczyźniana – dzieje folwarków i chłopów w epoce nowożytnej

klasy VI
czas trwania: 60 min.
podstawa programowa historia: klasa VI: (IX.6)

Podstawową formą organizacji społeczno-gospodarczej wsi polskiej w epoce nowożytnej były folwarki. Poznając dzieje Stryszowa i pobliskich miejscowości, dowiemy się, jak funkcjonowały gospodarstwa szlacheckie oraz jakie były stosunki między ich właścicielami a chłopami pańszczyźnianymi. Postaramy się stworzyć obraz mieszkańców Stryszowa w XVI wieku, a także panoramę nowożytnej wsi, w której nieodzownymi elementami były: dwór, kościół, młyn i karczma.

ornament

Fundatorzy i dobroczyńcy – społeczna działalność Gorczyńskich i Łubieńskich

klasy VII
czas trwania: 60 min.
podstawa programowa  historia: klasa VII (XXIV:1,2)

Wiek XIX oraz pierwsze dekady kolejnego stulecia to w dziejach Stryszowa okres znacznego rozwoju, do którego przyczynili się jego właściciele. Dzięki staraniom Juliana Gorczyńskiego (1797–1874) rozbudowano miejscowy kościół oraz budynki gospodarcze przy dworze. W czasach Franciszka Łubieńskiego (1859–1915) wieś otrzymała linię kolejową i szkołę powszechną, a chłopi rozpoczęli organizację Kółka Rolniczego i straży pożarnej. Poznając siedzibę stryszowskich dziedziców, skupimy się na ich prospołecznej działalności oraz stosunku do władz austriackich.
ornament

Trudny czas wojny – opowieść o okupowanym Stryszowie

klasy VIII
czas trwania: 60 min.
podstawa programowa historia: klasa VIII (XXXIV.1,2,4)

Wraz z wybuchem II wojny światowej życie mieszkańców Stryszowa i okolicznych wsi uległo zmianom. W czasie zajęć poznamy wojenne losy dworu, w którym od 1942 roku mieściła się, utworzona przez Niemców, Szkoła Zawodowa dla Młodzieży Rolniczej. Wspólnie przyjrzymy się działaniom okupanta wymierzonym przeciwko miejscowej ludność oraz postawom Polaków wobec wroga. Nawiązując do niemieckich i sowieckich zbrodni, utrwalimy pamięć o ofiarach wojny z gminy Stryszów.

Start typing and press Enter to search

Skip to content