Logo - Dwór w Stryszowie

Sztuka ikony

ikona przedstawiająca Chrystusa z księgą w lewej ręce
Zapraszamy na cykl comiesięcznych prelekcji i spotkań przed planowaną wystawą ikon (2023).
Wykłady pozwolą głębiej wejść w misterium oblicza ikony i zrozumieć piękno sztuki bizantyjskiej.
Proponowany cykl wykładów jest formą pozaakademickiej metody nauczania.
  • wstęp wolny, wymagane wcześniejsze zapisy