Niełatwa praca pionierów oświaty – dzieje szkolnictwa w Stryszowie

 In Archiwum wydarzeń

18 grudnia o godz. 15:00 zapraszamy na ostatni już wykład Michała Makówki z historii lokalnej, który tym razem będzie dotyczył dziejów szkolnictwa w Stryszowie,

a szczególnie:  

– funkcjonowania stryszowskiej szkoły parafialnej od XVI wieku

– losów szkoły trywialnej założonej przez Juliana Gorczyńskiego

– historii budowy i stopniowego rozwoju szkoły powszechnej w Stryszowie

– działalności kolejnych kierowników i nauczycieli szkoły powszechnej

Główną bohaterką grudniowego spotkania będzie stryszowska podstawówka sięgająca swoim początkiem końca XIX wieku. W ciągu ponad 120 lat jej funkcjonowania kilkusetosobowe grono pedagogiczne wykształciło kilka tysięcy młodych ludzi. Podczas wykładu skupimy się na jej dziejach przed 1945 rokiem, kiedy to – jak pisał Aleksander Śmidowicz, kierownik szkoły w latach 1919-1934 – „wielu ofiar wymagała […] praca pioniera oświaty”.

Wykłady prowadzi Michał Makówka, rodowity stryszowianin, student Instytut Historii UJ; prowadzi dział historyczny w gminnym kwartalniku „Z perspektywy gminy Stryszów”.
Edukator w Dziale Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu, prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców (grup rodzinnych).
Popularyzator historii Stryszowa, pasjonat genealogii oraz heraldyki. Obecnie przygotowuje materiały do opracowania publikacji nt. postaci historycznych ze Stryszowa.

Zapisy pod nr tel.: 338797489 oraz adresem dworstryszow@wawelzamek.pl

Start typing and press Enter to search

ikona, twarz MAtki Boskiej, malowidło, złoceniaikona, twarz MAtki Boskiej, malowidło, złocenia Skip to content