Między dworem, kościołem i karczmą

 In Archiwum wydarzeń

28 sierpnia o godz. 15:00 rozpoczyna się cykl wykładów mających na celu przybliżenie historii Stryszowa i okolic.

Pierwszy wykład cyklu to “Między dworem, kościołem i karczmą – życie w XVI-wiecznym Stryszowie” – nierzadko wyobrażenie sobie realiów XIX-wiecznej wsi galicyjskiej nastręcza wielu pro-blemów. O ile trudniej jest więc zbudować panoramę Stryszowa sprzed czterech czy pięciu wieków, kiedy to życie kilkuset mieszkańców koncentrowało się wokół drewnianego kościo-ła pw. św. Mikołaja, młynów oraz karczmy, do której „karczmarz w mieście piwo biera” – jak to zanotowano w rejestrze poborowym z 1581 roku. W rozważaniach nad XVI wiekiem nie może także zabraknąć wspomnienia o losach ówczesnych właścicieli Stryszowa, szcze-gólnie o dziejach rodziny Słupskich i Castiglione (Suskich) oraz o najważniejszych wyda-rzeniach tego okresu związanych z reformacją i kontrreformacją.

Kolejne wykłady:

25 września – Ofiarność pod przymusem prawa, czyli czym było prawo patronatu?

30 października – Chłopska droga od poddaństwa do wolności

27 listopada – Stryszowskie nazwiska i nazwy miejscowe

18 grudnia – Niełatwa praca „pionierów oświaty” – dzieje szkolnictwa w Stryszowie

Wykłady prowadzi Michał Makówka, rodowity stryszowianin, student Instytut Historii UJ; prowadzi dział historyczny w gminnym kwartalniku „Z perspektywy gminy Stryszów”.
Od 2019 roku jako wolontariusz współpracuje z Działem Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu, prowadząc zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców (grup rodzinnych).
Popularyzator historii Stryszowa, pasjonat genealogii oraz heraldyki. Obecnie przygotowuje materiały do opracowania publikacji nt. postaci historycznych ze Stryszowa.

Zapisy pod nr tel.: 338797489 oraz adresem dworstryszow@wawelzamek.pl

Start typing and press Enter to search

Skip to content