Edukacja

Oferta lekcji muzealnych w Dworze w Stryszowie jest nową propozycją skierowaną do szkół podstawowych.

Tematyka zajęć wpisuje się podstawę programową nauczania historii.

Uczeń poznaje historie i tradycję swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.

ornament

Z wielką radością zapraszamy grupy szkolne do skorzystania z oferty bezpłatnych lekcji muzealnych. Będą one realizowane od 1 do 30 czerwca 2022 oraz od 1 września do 22 grudnia 2022.

Lekcje muzealne w formie stacjonarnej prowadzone są w piątek w godzinach 9.00–16.00
Zamawiający ma możliwość uzgodnienia odpowiadającej mu godziny rozpoczęcia lekcji
Czas trwania lekcji: 45–60 min, lekcja z warsztatem 75 min
Grupa: 10–15 osób
Rezerwacja lekcji – dwa tygodnie przed terminem, w godz. 9.00–16.00
tel.: 48 33 879 74 89

Zgłoszenia: po wypełnieniu załączonego formularza, prosimy o zapisanie go w wersji PDF i przeslanie e-mailem na adres: dworstryszow@wawelzamek.pl

Link do formularza: http://dwor-stryszow.pl/wp-content/uploads/formularz-rezerwacja-lekcji-muzealnej_dwor-stryszow.docx

Anulowanie lekcji możliwe z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
Opiekun bierze odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo podopiecznych podczas zajęć.

Zajęcia prowadzi Michał Makówka, rodowity stryszowianin, student Instytut Historii UJ; prowadzi dział historyczny w gminnym kwartalniku „Z perspektywy gminy Stryszów”.
Od 2019 roku jako wolontariusz współpracuje z Działem Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu, prowadząc zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców (grup rodzinnych).
Popularyzator historii Stryszowa, pasjonat genealogii oraz heraldyki. Obecnie przygotowuje materiały do opracowania publikacji nt. postaci historycznych ze Stryszowa; współpracownik TVP Kraków przy programie telewizyjnym „Szlakiem Przydrożnych Kapliczek” – kapliczki św. Onufrego z terenu gminy Stryszów.

ornament

Oferta lekcji muzealnych dla szkół podstawowych

ornament

Szlachecka codzienność – opowieść o dworze w Stryszowie i jego mieszkańcach

klasy IV–V
czas trwania: 45 min.
podstawa programowa historia: klasa IV (I.1,2; III.2)

Dwór szlachecki jest nieodzownym elementem polskiego krajobrazu. Przez wieki tętniło w nim, tylko z pozoru, zwyczajne życie wielu rodzin szlacheckich. W trakcie zajęć wspólnie zastanowimy się, jakie były uroki i niedogodności życia mieszkańców stryszowskiego dworu, poznamy jego historię oraz sylwetki wybranych właścicieli.

klasy VI–VIII
czas trwania: 45 min. i 30 min. warsztaty
podstawa programowa historia: klasa VI (IX.6; XIV. 2)

Dwór szlachecki jest nieodzownym elementem polskiego krajobrazu. Przez wieki tętniło w nim, tylko z pozoru, zwyczajne życie wielu rodzin szlacheckich. W trakcie zajęć wspólnie zastanowimy się, jakie były uroki i niedogodności życia mieszkańców stryszowskiego dworu. Wędrując przez kolejne sale, poznamy jego dzieje, a zwłaszcza historię XIX-wiecznych właścicieli – Gorczyńskich i Łubieńskich, których drzewo genealogiczne zbudujemy w trakcie warsztatów.

Warsztat: Wykonanie drzewa genealogicznego rodziny Gorczyńskich i Łubieńskich na podstawie źródeł historycznych: tablic epitafijnych, nagrobnych, nekrologów, wspomnień pośmiertnych drukowanych w gazetach, dokumentów stryszowskiej kancelarii parafialnej.

Wieś pańszczyźniana – dzieje folwarków i chłopów w epoce nowożytnej

klasy VI
czas trwania: 60 min.
podstawa programowa historia: klasa VI: (IX.6)

Podstawową formą organizacji społeczno-gospodarczej wsi polskiej w epoce nowożytnej były folwarki. Poznając dzieje Stryszowa i pobliskich miejscowości, dowiemy się, jak funkcjonowały gospodarstwa szlacheckie oraz jakie były stosunki między ich właścicielami a chłopami pańszczyźnianymi. Postaramy się stworzyć obraz mieszkańców Stryszowa w XVI wieku, a także panoramę nowożytnej wsi, w której nieodzownymi elementami były: dwór, kościół, młyn i karczma.

Fundatorzy i dobroczyńcy – społeczna działalność Gorczyńskich i Łubieńskich

klasy VII
czas trwania: 60 min.
podstawa programowa  historia: klasa VII (XXIV:1,2)

Wiek XIX oraz pierwsze dekady kolejnego stulecia to w dziejach Stryszowa okres znacznego rozwoju, do którego przyczynili się jego właściciele. Dzięki staraniom Juliana Gorczyńskiego (1797–1874) rozbudowano miejscowy kościół oraz budynki gospodarcze przy dworze. W czasach Franciszka Łubieńskiego (1859–1915) wieś otrzymała linię kolejową i szkołę powszechną, a chłopi rozpoczęli organizację Kółka Rolniczego i straży pożarnej. Poznając siedzibę stryszowskich dziedziców, skupimy się na ich prospołecznej działalności oraz stosunku do władz austriackich.

Trudny czas wojny – opowieść o okupowanym Stryszowie

klasy VIII
czas trwania: 60 min.
podstawa programowa historia: klasa VIII (XXXIV.1,2,4)

Wraz z wybuchem II wojny światowej życie mieszkańców Stryszowa i okolicznych wsi uległo zmianom. W czasie zajęć poznamy wojenne losy dworu, w którym od 1942 roku mieściła się, utworzona przez Niemców, Szkoła Zawodowa dla Młodzieży Rolniczej. Wspólnie przyjrzymy się działaniom okupanta wymierzonym przeciwko miejscowej ludność oraz postawom Polaków wobec wroga. Nawiązując do niemieckich i sowieckich zbrodni, utrwalimy pamięć o ofiarach wojny z gminy Stryszów.

Start typing and press Enter to search

Skip to content